Antwerpen in 1566

Nergens ter wereld zijn vreemdelingen in hun handel en wandel zo vrij als in Antwerpen, met het gevolg dat hier een wonderlijk allegaartje huist...
Lodovico Guicciardini, 1567

De historische thriller ‘Gebroken’ speelt zich af in de 16de eeuw, zoals bekend een periode van grote economische en culturele bloei voor Antwerpen.
De handelsmetropool was echter ook een haard van verzet tegen de politiek van Filips II en een toevluchtsoord voor ketters van allerlei slag.
In 1566 groeide de calvinistische agitatie; buiten de muren vonden ‘hagenpreken’ plaats en de druk op de overheid om godsdienstvrijheid toe te staan, nam sterk toe.
Minder bekend is het feit dat Antwerpen in die tijd ook een schuilplaats voor wederdopers was. De anabaptisten waren de sterkst vervolgde groep ketters. De meeste aanhangers van deze leer behoorden immers tot de lagere sociale klasse en werden – in tegenstelling tot de calvinisten – niet ontzien door de Antwerpse magistraat.

In het verhaal, gesitueerd in het milieu van welgestelde kooplui, intellectuelen en boekdrukkers, treden een aantal historische personages op: onder meer Plantin en zijn dochter Martina, Goropius Becanus, Anna Bijns en Lodovico Guicciardini, de auteur van de eerste volledige beschrijving van de Nederlanden.
Zij interageren met de fictieve hoofdpersonen Maarten Serclaes, een boekdrukker, en de jonge koopmansweduwe Caroline Baeckelmans.
Guicciardini wordt opgevoerd als een enthousiaste amateur-speurder die de hoofdpersoon Maarten belangrijke informatie verstrekt. In het vervolg op dit boek, dat nu in de maak is, krijgt dit duo een grotere rol.

Tegen deze achtergrond vindt een intrigerende misdaad plaats die verband houdt met de heersende religieuze conflicten. De moordzaak waar het boek mee begint, vindt haar ontknoping niet toevallig tijdens de Beeldenstorm. Die historische gebeurtenis weerspiegelt het innerlijk conflict van de moordenaar.
Ook de vrouwelijke hoofdpersoon Caroline moet breken met het verleden en ingrijpende keuzes maken.

De beschrijving van de gebeurtenissen steunt op recent bronnenonderzoek. De perceptie van gebeurtenissen uit het verleden is immers niet statisch.
Zo werd de Beeldenstorm door eerdere generaties historici vaak beschreven als een spontane uiting van volkswoede. Recent is, o.a. door dr. Guido Marnef, aangetoond dat de acties georkestreerd waren door calvinistische leiders.
Dr. Marnef en in de eerste plaats prof. em. Hugo Soly gaven historisch advies bij de totstandkoming van dit boek.